Hvorfor behandler vi så mange tyske kvinder i Diers Klinik?

Schwangerschaftswunsch

Tyske kvinder ønsker behandling i Danmark

Næsten 80 % af vores behandlinger her i klinikken er behandlinger af tyske kvinder og par – det er derfor ikke sjældent at vi bliver mødt af spørgsmålet:

”Hvorfor rejser tyskerne til Danmark for at modtage behandling?”

Lesbiske par føler sig mere velkommen i Danmark

Mange af vores tyske kunder er lesbiske par, som rejser hertil for at få deres ønskebarn.

Selvom det efterhånden er muligt nogle steder i Tyskland at modtage behandling som lesbisk par (kun, hvis man er gift), er det stadig meget svært og ofte føler parrene sig ikke velkomne på de traditionelle fertilitetsklinikker i Tyskland. En 10-timers rejse til Danmark er derfor for mange et godt alternativt og et naturligt valg.

Elisa og Daria er ét af mange par, som har været på denne lange rejse for at modtage behandling her på klinikken. Da vi spurgte dem, hvorfor de valgte denne vej, svarede de bl.a. følgende:

”I LGBTQ+ miljøet i Tyskland er det kendt, at man rejser til Danmark for at modtage hjælp. Men hvorfor vi landede hos Diers Klinik, er nemt at svare på. Selve kommunikationen på hjemmesiden og det, at klinikken henvender sig direkte til par som os, var noget helt nyt og bare fantastisk at opleve”.

Mange lesbiske par fra Tyskland fortæller os, at de ikke føler sig velkommen hos klinikkerne i Tyskland. For selvom det er muligt at blive behandlet, findes der stadig mange fordomme og ofte føler kvinderne derfor at der bliver set skævt til dem på klinikkerne.

Et andet ungt par fra Berlin, som blev behandlet hos os i efteråret 2021, har også fortalt, hvorfor de i sidste ende valgte turen til Aarhus frem for en klinik i Berlin:

”Vi følte os godt tilpas og trygge lige fra begyndelsen. Allerede ved den første samtale over telefon, følte vi at vedkommende tog sig god til os og lyttede til os. På baggrund af samtalen, valgte vi i sidste ende klinikken: vi vidste, at hvis man blev lyttet til og ingen spørgsmål blev anset som værende dumme, så kan vi kun være landet det rette sted.”

Også Elisa og Daria fra Sydtyskland er enige i dette udsagn. For parret valgte inden deres beslutning også at have samtale med flere forskellige klinikker:

”Efter den rare, intensive og opklarende samtale var vi hurtig enige om, at den ville blive svær at toppe. Og også efter andre samtaler med tyske klinikker, kunne vi mærke at vi bare ikke følte os lige så mødt og trygge, som hos Diers Klinik.”

En svær vej for tyske single-kvinder

Også rigtig mange single-kvinder fra Tyskland, vælger at rejse til Danmark for at modtage fertilitetsbehandling.

I princippet må også single-kvinder behandles på klinikker i Tyskland, men her er kravene nogle helt andre, end for par.

En kvinde, som har et ønske om at blive solomor, skal kunne fremvise en såkaldt ”garantiperson” inden opstart af behandling. Denne person skal forpligte sig til at varetage forældrerollen for det barn, der opstår af behandlingen, i tilfælde af at der skulle ske noget med single-kvinden.

Den person, som skriver under på at være garantiperson må ikke være nært beslægtet med kvinden, som ønsker behandling og det stiller rigtig mange af kvinderne i en svær situation, hvor de skal bede en veninde eller lignende, om at underskrive et juridisk bindende dokument, som kan have en voldsom indflydelse på ens liv.

Psykologisk attest

Selvom det lykkedes kvinderne at ”stille op” med en garantiperson, er dette stadig ikke nok. For at kunne komme i betragtning til at modtage behandling, skal kvinden have lavet en psykologisk attest, som kvinden selv skal betale for. En psykolog skal her altså godkende kvinden til at være egnet til at kunne tage vare på et barn uden en partner.

Rigtig mange kvinder oplever (forståeligt nok) dette som meget grænseoverskridende og diskriminerende og de kan være helt i chok over, hvor nemt det er for dem at starte behandling op her i Danmark.

Her skal de udelukkende have den indledende samtale med os, ligesom alle andre kunder, hvor vi som ansatte på klinikken skal vurdere forældreegenetheden. Ved den mindste tvivl, kan vi til enhver tid afbryde behandlingsforløbet.

Liza ønskede blot at hjælpe alle med ønske om et barn

Det var ikke umiddelbart hensigten for Liza, dengang hun startede Diers Klinik, at så mange af kunderne skulle komme fra Tyskland, men fælles for alle kunder i klinikken er ønsket om et barn:

”Jeg går ikke op i, hvor man kommer fra, hvilken seksuel orientering man har, eller om man er alene eller i et parforhold. Hvis man har et ønske om at få et barn, synes jeg at alle skal have ret til at forfølge denne drøm.”