Sæddonor – Et valg for livet

Hos Diers Klinik bruger vi primært sæd fra SellmerDiers Sædbank, fordi de har sat en verdensomspændende grænse for antallet af donorbørn pr. åben sæddonor. Vi mener, at dette er afgørende, så de åbne donorer er i stand til at påtage sig den forpligtelse, det er, at være åben donor i fremtiden.

En åben SellmerDiers donor må max hjælpe 25 familier med at få barn/børn – heraf må max. 12 være danske.

Vi inseminerer selvfølgelig gerne med sæd fra andre sædbanker. Hvis du ønsker dette, skal du selv købe sæden ved sædbanken og få det sendt hertil. 

Donorkategorier

Vælg den donortype, der passer dig bedst. SellmerDiers Sædbank tilbyder følgende donorkategorier:

 • ID-Release donorer (med udvidet profil)
  Barnet kan fra det fyldte 18. år modtage identificerbar information på donoren gennem SellmerDiers Sædbank.
  Donoren kan max. få 25 familier på verdensplan, hvoraf de 12 kan være i Danmark.

 • No ID-Release donorer (uden udvidet profil)
  Donorens identitet forbliver anonym og barnet vil således intet kunne erfare om donoren.
  Der er ingen fastsat grænse på verdensplan for antallet af familier pr. donor, men der må max. være 12 familier i Danmark.

 • No ID-Relase donorer, max. 25 (med udvidet profil)
  Donorens identitet forbliver anonym og barnet vil således intet kunne erfare om donoren.
  Donoren kan max. få 25 familier på verdensplan, hvoraf de 12 kan være i Danmark.

Du kan gratis logge ind på SellmerDiers’ hjemmeside og se alle donorprofiler hjemmefra.

Vi vil se frem til at vejlede dig i forhold til dine ønsker angående donorvalg ved journalsamtalen.