Sæddonor

Et valg for livet

Vi bruger primært sæd fra SellmerDiers Sædbank, fordi de har sat en verdensomspændende grænse for antallet af donorbørn pr. åben sæddonor. Vi mener, at dette er afgørende, så de åbne donorer er i stand til at påtage sig den forpligtelse, det er at være åben donor i fremtiden. En åben SellmerDiers donor må max hjælpe 25 familier med at få barn/børn – heraf må max 12 være danske.

Vi inseminerer selvfølgelig gerne med sæd fra andre sædbanker. Hvis du ønsker dette, skal du selv købe sæden ved sædbanken og få det sendt hertil. Hvis du eller din eventuelle partner fx allerede har et donorbarn med en donor fra en anden dansk sædbank, vejleder vi dig meget gerne i forhold til dette.

Donorkategorier

Vælg den donortype, der passer dig bedst. SellmerDiers Sædbank tilbyder følgende donorkategorier:

  • ID-Release donorer (med udvidet profil) På barnets opfordring, vil det, når det fylder 18 år, kunne modtage identificerbar information på donoren gennem SellmerDiers Sædbank
  • No ID-Release donorer (uden udvidet profil) Donorens identitet forbliver anonym

Du kan læse mere om kategorierne ved at følge dette link. Du kan gratis logge ind på SellmerDiers’ hjemmeside og se alle donorprofiler hjemmefra. Vi vil se frem til at vejlede dig i forhold til dine ønsker angående donorvalg ved journalsamtalen.