Screening af sæddonorer

Donorsæden, som vi køber til brug i klinikken fra SellmerDiers Sædbank, er nøje udvalgt og screenet.

Hos SellmerDiers Sædbank er det kun 3 % af alle donoransøgerne, som slipper igennem nåleøjet.

Dette er din garanti for, at alle donorer lever op til sædbankens høje standarder, fastsat af den danske Sundhedsstyrelse, Styrelsen for Patientsikkerhed samt EU’s vævsdirektiv.

Ved at følge dette link kan du læse mere om, hvordan donorerne udvælges samt testes for sygdomme.

Hvis du selv køber sæden gennem en anden dansk sædbank, vil du selv skulle undersøge udvælgelsesprocedurer samt testning af donorerne hos den pågældende sædbank.

Selvom donorerne testes efter høje fastsatte standarder, vil det ikke kunne udelukkes, at der kan ske en overførsel af smitsomme eller arvelige sygdomme.