Articicial insemination

Inseminationsbehandling med kendt donor

Hvis du eller du og din partner ønsker at bruge en kendt donor, så hjælper vi på Diers Klinik meget gerne.

Manden, som ønsker at være kendt donor, skal efter loven behandles som en sæddonor, fordi I ikke er et par.

Det betyder også, at der går et forløb forud, inden donoren kan godkendes og benyttes til inseminationsbehandling. 

Forberedelsesguide

Vi har lavet en lille guide, så I på forhånd kan se, hvad forløbet indebærer:

 • Journalsamtale
  Kvinden/parret, som ønsker insemination, skal booke almindelig tid til den indledende journalsamtale. Samtalen kan bookes her.

 • Helbredsundersøgelse
  Donoren skal til helbredsundersøgelse hos egen læge inden samtale på klinikken. Dokumentation herfor skal fremvises.

 • Samtale med donor
  Her skal donoren besvare en række spørgsmål ang. sit helbred og sin families sygehistorik. Samtalen skal bookes via mail: info@diersklinik.dk 

 • Første sæddonation
  Kan afgives samme dag som samtalen afholdes. Flere donationer kan aftales. 

 • Test af den kendte donor
  Den kendte donor skal have taget følgende prøver på klinikken inden enhederne må frigives til behandling:
  NAT test (HIV og Hepatitis B og C)
  Klamydia
  Gonorré
  Syfilis

 • Udarbejdelse af risikovurdering
  Medarbejderne på Diers Klinik skal på baggrund af samtale og test af donoren udarbejde en risikovurdering, som fremlægges for donor og herefter for kvinden eller parret, som skal behandles.

Behandlingsopstart

På baggrund af donorens donationer, vil der blive frosset sædenheder ned i klinikken, som kan benyttes til inseminationsbehandling. 

Enhederne vil altid tilhøre donoren og det er derfor vigtigt at pointere, at det til enhver tid er donoren, som har ansvaret for depotet. Han skal derfor også give tilladelse til benyttelsen af enhederne forud for hver enkelt behandling. 

Hvis donoren trækker sit samtykke tilbage, må vi ikke benytte enhederne.

Inden behandlingen kan påbegyndes, skal du eller I som par desuden underskrive et samtykke, hvor de risici accepteres, som der måtte være ved at benytte den kendte donor.