Donorkategorier

Samen und Eizelle

Hvilken donorkategori passer til dig/jer? 

Opdateret d. 16. januar 2023

Her hos Diers Klinik samarbejder vi med sædbankerne Born Donor Bank og Livio Sperm Bank. Det betyder, at du meget nemt kan reservere en donor fra sædbanken direkte gennem os til fair priser.

Born har donorer i to donorkategorier og det er en god ide, at du/I på forhånd overvejer, hvorvidt det er vigtigt for dig/jer at vælge en donor, som enten er åben eller lukket. Der er ikke nogen kategori, som er mere rigtig end en anden – det er et individuelt valg, som du/I skal være glade for og føler passer til netop din/jeres situation.

Vi ved, at det er et vigtigt valg for livet, som du/I skal træffe, og vi ønsker derfor på bedst mulig vis at støtte dig/jer i processen heromkring. Vi vil meget gerne præsentere de to overordnede donorkategorier for dig/jer her, så du/I har de bedste forudsætninger for at træffe en velovervejet beslutning.

Uanset, hvilken kategori du/I bestemmer jer for, er det vigtigt at huske, at donoren altid kun vil være donor, og aldrig vil kunne betragtes som en far for barnet.

Vi anbefaler dig/jer at læse om de to kategorier. Lige meget hvilken kategori du/I vælger, så kan vi garantere dig/jer, at du/I vil blive lykkelige for resultatet – vi har indtil videre aldrig modtaget nogle ”klager” på de fantastiske børn, vi er med til at skabe.

God læselyst!

/ Line, Fertilitetskoordinator ved Diers Klinik

No ID-Release

No ID-release donorerne får vi fra Born Donor Bank.

Hvis du/I beslutter jer for at bruge en No ID-Release donor, betyder dette, at donorens identitet vil forblive anonym for barnet. Det vil dermed på intet tidspunkt være muligt for barnet at vide, hvem donoren er.

Det vil samtidig dog ikke betyde, at du/I ingen informationer kan få om donoren. På Borns hjemmeside kan du/I læse en kort profil på donoren. Udover basisoplysninger som højde, vægt, hårfarve, øjenfarve og uddannelse/job, vil der være en profiltekst tilgængelig, som sædbankens medarbejdere har forfattet. Her fortæller de om donoren og det indtryk, han efterlader hos dem, og du/I vil på den måde få en god fornemmelse for, hvilket menneske, der gemmer sig bag profilen.

Donorerne i denne kategori bliver desuden spurgt, om de ønsker at vedlægge børnebilleder til deres profil. Hos de donorer, som har sagt ja dertil, vil du/I derfor kunne se 2-3 børnebilleder af donoren. Hvis ikke der fremgår børnebilleder på hjemmesiden, har donoren sagt nej til dette.

Prismæssigt er ”No ID-release” donorerne billigere end ”ID-release/Open” donorer.

Vi ved, at mange har overvejelser omkring, hvorvidt de tager et for begrænset valg på vegne af barnet, hvis de vælger en No ID-Release donor. Det vigtigste er, at det er dig/jer, som tager denne beslutning, da det er dig/jer, som skal vælge den donor, du/I har det bedst med.

I stedet for at tænke på det som et valg, der træffes på vegne af barnet, så tænk på det, som en beslutning, der betyder, at barnet ikke stilles over for dilemmaet, der følger med, når man har en åben donor. Et donorbarn fra en No ID-Release donor kommer aldrig til at skulle overveje, om han eller hun ønsker at møde donoren, og hvorvidt donoren måske vil blive skuffet, hvis barnet fravælger at kontakte donoren.

Vi kan anbefale dig/jer at læse historien om Emma, som er donorbarn af en anonym donor, og som er lykkelig for, at hendes donor netop ikke er åben. Du kan også læse Esthers fortælling, for at høre, hvordan et barn forholder sig til, at donoren er anonym, og hvilke tanker hun derfor gør sig om ham.

No ID-release, max. 25 eller max. 75

Angivelsen max. 25 eller max. 75 viser det antal familiedannelser på verdensplan, som Born Donor Bank har fastsat for den pågældende donor. Dette vil fremgå på Borns hjemmeside under de enkelte donorprofiler.

For donorer i kategorien “No ID-release, max. 25” har sædbanken fastsat en max. grænse på 25 familier på verdensplan og for “No ID-release, max. 75” donorerne er grænsen 75 familier på verdensplan.

Hos donorer i kategorien No ID-release, max. 25 vil der ofte være en udvidet profil med flere detaljerede oplysninger om donoren. 

ID-Release/Open

Vi kan tilbyde såkaldte åbne donorer fra både Born Donor Bank og fra Livio Sperm Bank. Hos Born kalder man de åbne donorer for ”ID-release” donorer, mens man hos Livio anvender betegnelsen ”Open” donor. Selv om betegnelsen er forskellig, er det dog nogenlunde de samme vilkår, som gælder.

Både ”ID-release” donorerne fra Born og ”Open” donorerne fra Livio har på forhånd accepteret, at sædbanken kan oplyse deres identitet til donorbarnet, når barnet er fyldt 18 år.

Barnet vil, når det fylder 18 år, kunne kontakte sædbanken, og sædbanken vil efterfølgende frigive kontaktoplysninger eller identificerende oplysninger på donoren.

Barnet vil derefter kunne kontakte donoren og efterspørge et møde eller anden form for kontakt med donoren, hvor barnet ville kunne stille spørgsmål til donoren. Sædbankerne indestår dog ikke for, at donorerne accepterer at mødes med eller have kontakt med barnet.

Selv om donoren accepterer at mødes med barnet, skal barnet ikke have nogen forventning om, at der vil opstå et forhold eller en jævnlig kontakt med donoren. Det er vigtigt at huske, at donorerne i denne kategori har sagt ja til at være åben donor mere end 18 år, før donorbarnet kan få oplyst identiteten på donoren. Der er derfor selvfølgelig sket meget i donorens liv siden dengang.

Det er kun barnet, som kan efterspørge kontakten med donoren. Donoren vil ikke kunne kontakte barnet, og du/I som forælder vil heller ikke have mulighed for at få oplyst donorens identitet.

Prismæssigt er ”ID-release/Open” donorerne dyrere end ”No ID-release” donorerne.

For Born-donorerne vil det på forhånd være muligt for dig/jer som kommende forældre at downloade en udvidet profil med en masse informationer omkring donoren. Donorerne har udfyldt et langt spørgeskema med oplysninger om sig selv og sin familie, og der vil være børnebilleder af donoren. Desuden har donoren skrevet et håndskrevet brev, og sædbankens medarbejdere har lavet en beskrivelse af det indtryk, donoren efterlader hos dem, og de har fundet en look-a-like til donoren. På den måde kan du/I kan få en idé om, hvordan donoren er som person, og hvordan han ser ud.

For Livio-donorerne kan du/I som kommende forældre på forhånd udvælge donoren på baggrund af basisoplysninger som højde, vægt, hårfarve, øjenfarve og uddannelsesniveau/job. De fleste donorprofiler indeholder også børnebilleder, og på nogle donorer er det muligt at få tilsendt en personlighedsanalyse.

Antal familiedannelser på verdensplan for “ID-Release” og “Open” donorer

Born anvender angivelsen max. 25 eller max. 75, som viser det maksimale antal familiedannelser på verdensplan, som sædbanken har fastsat for den pågældende donor. Dette vil fremgå på Borns hjemmeside under de enkelte donorprofiler.

For donorer i kategorien “ID-release, max. 25” har sædbanken fastsat en max. grænse på 25 familier på verdensplan, og for “ID-release, max. 75” donorerne er grænsen 75 familier på verdensplan.

Livios “Open” donorer har alle et max antal på familiedannelser på verdensplan på 25.

Stadig i tvivl?

Har du spørgsmål eller brug for mere vejledning om valg af donorkategori, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper altid meget gerne.