For højt BMI og fertlitetsbehandling

Bliv gravid – selv med et højt bmi

Det handler om mennesker – ikke om tal

For os handler det nemlig ikke om tal, men om mennesker. Vi ønsker ikke at afvise nogen, bare fordi de vejer 5 kg for meget, og derfor er det enormt vigtigt for os at vurdere hver enkelt kvinde og hendes unikke situation i forhold til at kunne hjælpe hende på bedst mulig vis. Vores sundhedsfaglige personale taler med kvinderne om deres chancer og vejleder dem derfor individuelt – også i forhold til deres evt. overvægt.

Langt de fleste kvinder er udmærket klar over, at overvægt kan påvirke deres chancer for at blive gravid, og de ønsker som udgangspunkt også at tabe sig for både at optimere deres graviditetschancer og samtidig også for at optimere deres livskvalitet. For at kunne gøre det har de dog sjældent brug for at blive mødt at fordomme og sure miner, som udelukkende går op i det tal, som vægten viser.

Sund krop

I stedet for at analysere tallene, er det vigtigt for os, at vi snakker om sundhed, der påvirker chancerne for graviditet. Vi anbefaler derfor vores kunder at holde sig til en sund livsstil, hvor de sørger for at spise en masse sunde råvarer for dermed at gøre noget godt for deres krop.

En sund krop viser sig for kvinden også i forhold til cyklus. Så selvom man vil blive vurderet til at være overvægtig på en skala som BMI, så ser vi hos os i klinikken tydeligt, at chancerne for at opnå graviditet ikke er dårligere ved overvægt, så længe cyklus er regelmæssig og upåvirket. Hvis overvægten påvirker cyklus og medfører hormonforstyrrelser, vil vi til enhver tid snakke med kvinden om evt. hormonbehandling og vejledning ved en gynækolog. Der vil selvfølgelig også være situationer, hvor vægten simpelthen er for høj, og hvor vi derfor må sige til kvinden, at det ikke vil være sundhedsfagligt forsvarligt at behandle hende pga. for høje risici ved evt. graviditet for både mor og barn. Vores jordemødre og sygeplejersker vurderer dette med deres ekspertise på området, og vi forbeholder os derfor altid retten at afvise en kvinde, som ønsker behandling hos os.

De fleste kvinder, der kommer hos os, og som er blevet afvist i offentligt regi pga. overvægt, har dog ikke nogen andre sundhedsfaglige forhold, som taler imod en graviditet. Vi ser derfor rigtig ofte kvinder og par, som er dybt taknemmelige for at få vejledning omkring hele behandlingsforløbet hos os, i stedet for blot at få smidt i hovedet, at kvinden er for stor og skal tabe sig for at kunne modtage hjælp.

Mental sundhed

For os er det derfor lige så vigtigt at se nærmere på, hvordan kvinden eller parret har det sundhedsmæssigt udover vægten. Her spiller den mentale sundhed også en vigtig rolle. Rigtig mange kvinder kæmper ofte i flere år for at tabe sig og smide de overflødige kilo, som forhindrer dem i at modtage behandling. De mister på denne måde ikke blot vigtig tid, men de glemmer samtidig også ofte at passe på sig selv i processen. Desværre møder vi derfor ofte kvinder og par, som er nedslidte og deprimerede når de kommer her, fordi de er frustrerede over processen og ikke føler, at de gør det godt nok. Vi mener derfor at man ikke kan tvinge nogen ned i vægt, men at man i stedet skal se på det overordnede billede og i den forbindelse ikke glemme det psykiske helbred.

Vi har flere eksempler fra vores mangeårige erfaring her i klinikken, hvor vi møder kvinder, som er dybt ulykkelige og flove, når de kontakter os for at få hjælp, fordi de ikke har kunnet præstere at passe ind i den kasse, som det offentlige forventer. Desværre har vi i den forbindelse mere end én gang hørt om kvinder, som har forsøgt at sulte sig ned i vægt, men hvor deres kroppe simpelthen ikke var bygget til de tal, der stod på papiret. Disse kvinder har brug for at få at vide, at der intet er i vejen med dem, og at langt de fleste af dem sagtens kan blive gravide, hvor både graviditet og fødsel er fuldstændig forsvarligt.

Mange af vores kunder er enten singlekvinder eller kvinder i et lesbisk forhold, og de er derfor afhængige af at kunne modtage behandling med sæddonation. Hvis de kvinder, som er lidt for overvægtige til at modtage behandling i det offentlige, havde haft en mandlig partner, havde der højst sandsynlig ikke været nogen form for hindring for at opnå graviditet på naturlig vis. Det er derfor virkelig ærgerligt, at et så omdiskuteret tal, som BMI-tallet, skal være afgørende for, om disse kvinder kan få opfyldt deres ønske om at få et barn.

Ingen ventetider

Vores statistik her i klinikken viser, at kvinder med forhøjet BMI ikke har lavere chancer for at opnå graviditet, end kvinder, som ligger i normalområdet på BMI-skalaen. Desuden ser vi ofte, at det faktisk kan være en fordel at have lidt for meget på sidebenene, fremfor for lidt.

Da rigtig mange kvinder og par i lang tid har gået og overvejet muligheden for behandling, inden de opsøger hjælp og så ofte enten bliver afvist eller kæmper i noget tid for at opnå et vægttab, kan ventetiden i det offentlige være en frustrerende og stressende faktor. Her i klinikken kan vi tilbyde alle behandlingsopstart uden ventetider efter en succesfuld journalsamtale, hvor vi klæder vores kunder på til den forestående behandling.

Der er intet krav til hvornår kvinden eller parret skal starte behandlingen, men for rigtig mange giver det ro i maven, at de til enhver tid kan komme, når de føler sig klar og samtidig heller ikke skal presses over begrænsede åbningstider. Vægttabet kan derfor også sagtens foregå sideløbende med behandlingsstart, hvilket for rigtig mange er en stor motivationsfaktor.

Vores råd til alle jer, som lige nu kæmper med overvægt og derfor ikke kan få lov til at starte i fertilitetsbehandling, er følgende: Stir jer ikke blind på vægten – det er ikke den, det handler om. Sørg for at få lavet en sund livsstilsændring, som I kan overholde og hold øje med jeres overordnede sundhed – det er den, der er vigtig.

Høje krav i det offentlige

Hvis man som kvinde eller par ønsker at modtage fertilitetsbehandling i det offentlige skal kvinder, som er under 35 år, have et BMI på under 30. Det svarer til, at en ellers sund og rask kvinde, som er 165 cm høj og vejer over 82 kg, ikke kan modtage hjælp til at blive gravid i det offentlige. Rigtig mange kvinder spilder derfor værdifuld tid på at tabe sig, inden de kan komme i gang med projekt baby.

Kravene i det offentlige hænger sammen med de risici, der kan være forbundet med en graviditet og fødsel, og som ofte er øgede for overvægtige kvinder. Også her på Diers Klinik er vi meget opmærksomme på de risici, der kan være forbundet med en graviditet, og derfor skal det altid være sundhedsfagligt forsvarligt at hjælpe kvinder og par med at opfylde deres ønske om graviditet. Men et krav om at opnå et bestemt BMI, er for os ikke vejen frem.